Blue Notes is de digitale nieuwsbrief van Blue Note Communicatie, bureau voor mediatrainingen, crisiscommunicatie en presentatiecoaching. Blue Notes wordt u aangeboden door Stephan Hoek en Moniek van de Wiel.
Kunt u deze email niet goed lezen?
Bekijk het in uw browser.

Presenteren met passie

De afdeling Onderzoek van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag deed het: presenteren met passie. Veel jonge, getalenteerde onderzoekers treden regelmatig op in binnen- en buitenland. Toch had de afdeling het idee dat het nog beter kon. Voor hun interne bijeenkomst ‘De Onderzoeksshow’ wilde zij collega’s laten zien wat hun bijdrage is aan de organisatie.
Eén dag presentatietraining resulteerde in aansprekende verhalen. De behoefte om ‘compleet’ te willen zijn, hebben wij omgebogen naar heldere boodschappen die met enthousiasme en overtuiging werden gebracht. De gebruikelijke, soms ondoorzichtige sheets werden vereenvoudigd of volledig wegbezuinigd en vervangen door de persoonlijke impact. Op een buitenlands symposium heeft één onderzoeker inmiddels de ‘prijs’ van de beste presentatie binnengesleept. Gefeliciteerd.
Meer informatie: moniekvdwiel@bluenotecommunicatie.nl of www.bluenotecommunicatie.nl/presentatiecoaching

‘Undercover in Nederland’ en andere spannende tv

Een interview in ‘Undercover in Nederland’, Tros Radar of andere spannende tv is geen dagelijkse kost voor de meeste woordvoerders. Gedegen voorbereiding en serieus oefenen bepaalt 90% van het succes.
 
Afgelopen periode heeft Blue Note Communicatie twee organisaties bijgestaan voor zowel Undercover in Nederland van SBS6 als De Monitor op NPO2. Beide programma’s kenmerken zich door de confronterende en vaak agressieve manier van interviewen. Drie belangrijke tips voor woordvoerders zijn dan:
  • rustig blijven en steeds de kernboodschap in je antwoorden blijven herhalen, ook als de journalist al vaker dezelfde vraag heeft gesteld;
  • een interview is geen normaal gesprek en ga dus niet in discussie met de journalist, want je praat namelijk tegen de kijker;
  • blijf alert, want het interview is pas afgelopen als de journalist door jou is begeleid naar de uitgang en weer vertrokken is.
 
Is een programma live of gaat erin geknipt worden? Dat geeft een geheel andere dynamiek en vraagt om een ander soort regie. Ook dit is vooraf goed te trainen. De woordvoerders die door ons zijn voorbereid voor Undercover en De Monitor zijn uiteindelijk beperkt in beeld geweest mét de juiste boodschap. Daar doen wij het voor.

Crisismediatrainingen & persconferentie burgemeesters Chemelot

Chemiepack, Shell Moerdijk. Twee uitersten in crisiscommunicatie, waarvan we veel kunnen leren. Chemelot is een groot industriepark in Limburg waar veiligheid hoog in het vaandel staat en waar continu verbeteren het devies is. Om maximaal voorbereid te zijn op calamiteiten heeft het industriepark een eigen bedrijfsbrandweer die nauw samenwerkt met de hulpdiensten in de omgeving. Ook de crisiscommunicatie is in samenwerking georganiseerd. In de afgelopen periode hebben wij intensieve crisismediatrainingen voor de pool van woordvoerders verzorgd. Ook het gebruik van social media als communicatiekanaal hebben we daarin meegenomen. Met name Twitter speelt in de nabije omgeving en in de media een belangrijke rol.
Bij ernstige incidenten zijn de burgemeesters in de regio verantwoordelijk voor de crisisbeheersing en de communicatie. Daarom hebben wij hen aan de hand van een serieus incident een persconferentie laten opvoeren. Zij bleken niet alleen uitstekende woordvoerders te zijn, maar ook lastige journalisten te kunnen spelen. Naast de hilarische momenten leverde deze training vooral een goede basis op voor samenwerking tussen de industrie en de overheid. Mocht zich ooit een ernstig incident voordoen dan is snelle samenwerking op inhoud en proces immers voorwaarde voor een adequate communicatie.

Crisiscommunicatie voor zorgorganisaties

Een dementerende cliënt wordt vermist, een conflict met ouders over de zorg van hun verstandelijk beperkt kind, slachtoffers als gevolg van een brand of verscherpt toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zomaar een aantal crises waar instellingen die zich bezighouden met verzorging en verpleging mee te maken kunnen krijgen. Zorgorganisaties die crisisbewust zijn, worden minder snel overvallen door (potentiële) crisissituaties. Zij zijn zich bewust van hun kwetsbare punten en kunnen dankzij goede voorbereiding in de vorm van een crisismanagementplan en trainingen sneller schakelen wanneer daarom wordt gevraagd. Dit verkleint de kans op ernstige reputatieschade of op bedreiging van de continuïteit van de organisatie.
 
Afgelopen maanden hebben we in dat kader voor een grote Brabantse zorgorganisatie diverse crisiscommunicatietrainingen verzorgd. Heel concreet: een workshop ‘crisisbewustzijn’ voor leidinggevenden, een crisismediatraining voor locatiemanagers en een crisistraining voor communicatieadviseurs binnen het crisismanagementteam. Bent u benieuwd hoe we zorgorganisaties sterker maken op het gebied van crisiscommunicatie, neem dan contact met ons op: stephanhoek@bluenotecommunicatie.nl of 06 51 597 792.

Mediatraining voor woordvoerders

Donderdag 28 mei 2015, 9.00 uur – 17.00 uur

Goed voorbereid de pers te woord staan. Weten hoe de pers te werk gaat. Uw eigen boodschap helder formuleren in de taal van de lezer, luisteraar of kijker. Bewust zijn van de valkuilen. Dat en andere zaken leert u tijdens deze basismediatraining. Na een introductie over de werkwijze van journalisten trainen wij u aan de hand van maatwerkcases en leert u hoe u uw verhaal het beste in de media kan krijgen. Wij laten u het verschil ervaren tussen schriftelijke media, radio en tv. Tijdens de training raakt u vertrouwd met verschillende interviewtechnieken en wordt u zich bewust van uw persoonlijke stijl. Bij de terugkoppeling letten wij op uw kernboodschap, taalgebruik, overtuigingskracht en non-verbale uitstraling.

De training is bedoeld voor (potentiële) woordvoerders. Vooraf ontvangt u een intakeformulier zodat wij een indruk krijgen van uw ervaring en leerbehoefte.

Kosten: € 450,-
Datum: donderdag 28 mei 2015
Trainers: Stephan Hoek en Moniek van de Wiel
Locatie: Studio Hastelweg 91, Eindhoven
Aantal deelnemers: maximaal 6

Inschrijven / meer informatie
Of stuur een mail naar info@bluenotecommunicatie.nl
Hard gewerkt
In de afgelopen maanden werkten wij voor opdrachtgevers bij acute crisissituaties. Daarnaast verzorgden wij veel mediatrainingen, workshops, crisissimulaties en presentatietrainingen en adviseerden wij in de preventieve sfeer ten aanzien van mogelijke crisissituaties. Dit hebben wij gedaan voor retail, zorginstellingen, woningcorporaties, chemische industrie, overheden, zakelijke dienstverlening en wetenschappelijk onderwijs.