Blue Notes is de digitale nieuwsbrief van Bluenote Communicatie.
Kunt u deze email niet goed lezen?
Bekijk het in uw browser.
Mediatraining de basis en de fijne kneepjes
donderdag 25 oktober 2012

Goed voorbereid de pers te woord staan. Weten hoe de pers te werk gaat. Uw eigen boodschap helder formuleren in de taal van de lezer of kijker. Bewust zijn van de valkuilen. Dat en andere zaken leert u tijdens deze basismediatraining. Na een introductie over de werkwijze van journalisten trainen wij u aan de hand van maatwerkcases en leert u hoe u uw verhaal het beste in de media kan krijgen. Wij laten u het verschil ervaren tussen schriftelijke media, radio en tv. Tijdens de training raakt u vertrouwd met verschillende interviewtechnieken en wordt u zich bewust van uw persoonlijke stijl. Bij de terugkoppeling letten wij op uw kernboodschap, taalgebruik, overtuigingskracht en non-verbale uitstraling.

De training is bedoeld voor communicatieadviseurs, woordvoerders en iedereen die woordvoering doet uit diverse branches. Vooraf ontvangt u een intakeformulier zodat wij een indruk krijgen van uw ervaring en leerbehoefte.

Kosten: € 695,-
Datum: 25 oktober 2012
Trainers: Stephan Hoek en Moniek van de Wiel
Locatie: Parkzaal, Seats to Meet, Eindhoven
Aantal deelnemers: 4-6
Inschrijven of meer informatie

Crisiscommunicatie voor koele kikkers (non-profit)
donderdag 1 november 2012

Een crisis zit in een klein hoekje. Of toch niet? Vaak blijken er al diverse signalen te zijn genegeerd. Klachten bij de klantenservice, signalen vanuit de ict-afdeling, vanuit de administratie of kwaliteitszorg. En dan lijkt het er in één keer te zijn: de fraude, de bestuurlijke crisis, de medische misser, het asbestprobleem, de rampzalige brand of het dodelijke ongeluk. Koelbloedig handelen is geboden. Een goede voorbereiding op mogelijke crisissituaties helpt u bij de continuïteit van uw organisatie en beperkt de reputatieschade. Tijdens de training gaan wij met u door de verschillende stadia van crisismanagement: analyse en preventie, voorbereiding, hoe te handelen bij acute crisissituaties en follow up. U krijgt inzicht in hoe u voor uw organisatie een gedegen crisisplan kunt opzetten. Na afloop weet u wat voor uw organisatie de kwetsbare zaken zijn waarop u zich kunt voorbereiden.

De training is bedoeld voor de crisismanagers en woordvoerders uit de non-profit sector.

Kosten: € 695,-
Datum: donderdag 1 november 2012
Trainers: Stephan Hoek en Moniek van de Wiel
Locatie: Parkzaal, Seats to Meet, Eindhoven
Aantal deelnemers: 4-6
Inschrijven of meer informatie

Pleidooi voor welluidend spreken

Enige tijd geleden vroeg mijn puberzoon mij of hij zijn spreekbeurt op mij mocht oefenen. Natuurlijk ging ik daar op in en ik probeerde uit alle macht mijn professionele blik uit te schakelen. Dat bleek lastig. Mijn tamelijk spontane zoon spreekt normaal gesproken heel levendig, met veel gebaren en enthousiasme. Nu ging hij voor mij staan begon met zijn handen te friemelen en sprak plichtmatig uit wat hij had voorbereid. Toen ik voorzichtig iets zei over zijn monotone spreken, beweerde hij dat andere kinderen dat ook zo doen. En het maken van gebaren is ‘echt stom’. De beoordeling van zijn spreekbeurt lag bovendien in handen van zijn klasgenoten. Redenen genoeg om niet af te wijken.

Wat blijkt nu uit serieus onderzoek: de intonatie onder jongeren vervlakt. Ze praten sneller, articuleren slechter en maken veel minder melodie. Wanneer en waarom die vervlakking is begonnen is lastig vast te stellen. Wel staat vast dat in één generatie de Nederlanders vlakker zijn gaan spreken. En dat – hoewel afkomstig uit dezelfde vooroudertaal – Engelsen veel melodieuzer spreken.
Deze ontwikkeling is jammer voor toekomstig publiek. Een goed spreker maakt onderscheid tussen belangrijke en minder belangrijke woorden. Hij of zij legt accenten, onderstreept dit met passende gebaren en laat stiltes vallen om het belang van het gezegde nog eens te benadrukken. Veel melodie, verschillende ritmes, ‘hoorbare’ punctie en interpunctie houden de aandacht vast én brengen een boodschap beter over.
Gelukkig is er hoop: goed spreken is te leren. Begenadigd sprekers als Barack Obama en Bill Clinton stonden ooit te boek als stijf en saai. Zij waren bereid om te leren en zijn een voorbeeld geworden voor velen. En mijn zoon: die hoeft later alleen nog maar zijn oude ‘skills’ op te diepen die hij nu probeert weg te stoppen.

http://www.kennislink.nl/publicaties/vervlakt-de-intonatie
http://www.kennislink.nl/publicaties/lichaamstaal-vergemakkelijkt-communicatie
http://www.bluenotecommunicatie.nl/presentatiecoaching.html

Crisiscommunicatie = Twitter

Een incident aan het begin van de avond op een industrieterrein. De bedrijfsbrandweer rukt uit. De zaak is snel onder controle, maar de omgeving weet dat nog niet. Er wordt volop getwitterd. Eerst door officieel uitziende accounts zoals 112BML-incidenten en Nieuws Alerts en daarna door bezorgde omwonenden die willen weten wat er aan de hand is. Snel volgen media zoals Nu.nl en digitale dagbladen. Het incident is allang achter de rug als - geheel volgens protocol - iets na middernacht het goedgekeurde persbericht op de website wordt geplaatst. Er is geen enkel gevaar geweest voor medewerkers, omwonenden of milieu. De volgende dag gaat het twittergeweld echter nog een poosje door: boosheid over gebrekkige informatie en slechte communicatie vieren de boventoon. Zelfs Tweede Kamerleden maken van de gelegenheid gebruik om zich te profileren.
Wat ging hier mis? Het antwoord is kort en eenvoudig. Men was te laat (er zat meer dan drie uur tussen het incident en het officiële communicatiekanaal) en men gebruikte het verkeerde communicatiemiddel. De rumour was op twitter, de bezorgde burgers gebruikte twitter, de media lezen en hanteren twitter. Hoewel het communicatie- en medialandschap enorm veranderd is, blijven sommige zaken (gelukkig) hetzelfde: ben aanwezig daar waar je doelgroep is.

https://www.nationaalcrisiscentrum.nl/document/onderzoeksrapport-twitter-crisiscommunicatie


Wie is woordvoerder? Drie criteria

Tijdens een crisissituatie is het belangrijk te kiezen voor de meest geschikte woordvoerder. Hij of zij is namelijk bepalend voor het overtuigend en geloofwaardig overbrengen van de boodschap. De drie belangrijkste criteria bij het maken van de juiste keuze zijn:

Aard en ernst van de crisis. Bij een crisis met veel impact en slachtoffers verwachten zowel de medewerkers als externe doelgroepen dat de voorzitter Raad van Bestuur of de CEO zich laat zien en de pers te woord staat. Bij een minder ernstige situatie met weinig gevolgen kan bijvoorbeeld een locatiedirecteur of communicatiemanager het woord voeren. Overigens kan het soms ook verstandig zijn om de mogelijkheid tot ‘opschalen’ open te houden.

Geschiktheid om media te woord te staan. De woordvoerder moet beschikken over de juiste hoeveelheid informatie, ervaring en vaardigheden en mentale weerbaarheid om onder druk te kunnen presteren. Een emotioneel betrokken en inhoudelijk zeer deskundige expert is vaak niet de juiste woordvoerder voor een live optreden in Nieuwsuur of Pauw & Witteman.

Credibility bij de doelgroep. Een zeer relevant aspect is de geloofwaardigheid van de woordvoerder bekeken door de bril van de ontvanger. Over het algemeen komt de ‘perswoordvoerder` minder geloofwaardig over dan een directeur of functionaris vanuit de operationele organisatie. Bij een ontploffing of brand hebben omwonenden meer vertrouwen in de uitspraken van de fabrieksdirecteur dan in het statement dat de persvoorlichter van het hoofdkantoor geeft. Soms is het verstandig om een onafhankelijke externe autoriteit naar voren te schuiven die de boodschap van de organisatie ondersteunt.


In de afgelopen maanden werkten wij voor diverse opdrachtgevers in de gezondheidszorg, de overheid, de industrie en de dienstverlening. Ook verzorgden wij verschillende workshops.