Blue Notes is de digitale nieuwsbrief van Blue Note Communicatie, bureau voor mediatrainingen, crisiscommunicatie en presentatiecoaching. Blue Notes wordt u aangeboden door Stephan Hoek en Moniek van de Wiel.
Kunt u deze email niet goed lezen?
Bekijk hem in uw browser.

Crisis in vakantietijd


Een crisissituatie komt nooit uit. Zeker niet in vakantietijd. Toch gaan wij er ook even tussen uit. Moniek gaat als eerste in de tweede helft van juli, een beetje fietsen in Frankrijk. En Stephan gaat daarna. Ook een beetje fietsen her en der. Wij blijven zoals altijd goed bereikbaar. Daar waar wij bij kunnen springen op het gebied van crisiscommunicatie (advies, teksten, media en woordvoering) doen wij dat. We beloven geen 100% beschikbaarheid, wel 100% betrokkenheid indien wij beschikbaar zijn.
Onze ervaringen in de het afgelopen half jaar waren vanuit ons vakgebied bekeken boeiend en zeer divers: een gijzelingssituatie, een verdenking van seksueel overschrijdend gedrag, een conflictsituatie binnen een bestuur en een mediacrisis.
Wij wensen iedereen een fijne – crisisvrije – vakantieperiode.

Mediatraining, maar niet volgens het boekje


Wat is de overeenkomst tussen een digitaal platform, roofkunst en vaginale klachten? Juist ja, mediatraining. Niet eerder hebben wij zo’n variëteit aan onderwerpen langs zien komen voor een mediatraining. De ene training is bedoeld om eventuele reputatieschade te beperken. De andere is juist bedoeld om op een toegankelijke wijze uit te leggen hoe bepaalde medische ingrepen het leven kunnen veraangenamen.
Dat maakt dat wij ons telkens opnieuw mogen verdiepen in het onderwerp, de organisatie, de dynamiek en de media van de betreffende branche. En zo blijft het telkens opnieuw een uitdaging voor óns om een passende mediatraining te ontwikkelen. Bovendien stellen wij niet alleen (moeilijke) vragen tijdens een training, maar denken ook mee over passende boodschappen en het bruggen bouwen naar het eigen verhaal. En zo zijn wij ook weer ietsje wijzer geworden over een digitaal platform voor hulp in de huishouding, over de gescheidenis van een schilderij van Kandinsky en over een nieuwe lasertechniek bij vaginale klachten.

Monieks’ blog

Bestuurscrisis bij woningcorporatie? Liever niet.


Jaren geleden dreigde bij een middelgrote woningcorporatie een serieuze bestuurscrisis. De algemeen directeur was met pensioen gegaan en de Raad van Commissarissen besloot een nieuwe directeur ‘van buiten’ aan te stellen. De adjunct-directeur voelde zich daarmee gepasseerd en besloot om te vertrekken. Dit bracht de corporatie en de RvC in een lastige positie.
De voorzitter van de RvC, de adjunct-directeur en de communicatieadviseur kwamen langs voor advies. Hoe moeten we communicatief gezien met deze situatie omgaan? Wanneer en hoe vertellen wij het de medewerkers? En onze externe stakeholders, de huurders, de media? De nieuwe directeur begint pas over twee maanden. Kunnen we de communicatie over het vertrek van de adjunct-directeur uitstellen?
De geruchten over mogelijke interne problemen bij de corporatie gingen al rond. Uitstel van communicatie leek geen optie. Samen verkenden we de mogelijkheden: kan de nieuwe directeur eerder beginnen? Weet de adjunct zeker dat hij weggaat? Kan hij langer blijven?  
 
Tijdens het gesprek liepen de gemoederen af en toe stevig op tussen de RvC en de gepasseerde adjunct directeur. Op sommige ongemakkelijke momenten wenste ik dat ik een opleiding tot mediation had gevolgd.  
 
Die middag kwamen we niet tot een beslissing. Wel tot een drietal scenario’s met de voor- en nadelen en de risico’s op een rij. Duidelijk was dat elk scenario een behoorlijk afbreukrisico met zich meebracht en dat de woningcorporatie er hoe dan ook een reputatiedeuk mee zou oplopen. Niet geheel tevreden liet ik het gezelschap weer uit met de afspraak dat we later die week contact zouden hebben.
 
Twee dagen later volgde een verrassend telefoongesprek: de adjunct-directeur bleef aan als tweede man. De scenario’s konden de prullenbak in en de geruchten verstomden vanzelf.  Bestuurscrisis? Liever toch maar niet, dachten ze bij deze woningcorporatie.
Aan het werk
Wij verzorgden mediatrainingen voor een museum, een digitaal platform, een werkgeversvereniging, een internationale afvalverwerker, een gemeente, een privékliniek en diverse woningcorporaties en een bouwbedrijf. Verder hebben wij geadviseerd bij enkele crisissituaties (verdenking seksueel delict, gijzeling, bestuurscrisis) en hebben een crisissimulatie georganiseerd voor een woningcorporatie en een scholengemeenschap.